Контакти

Телефон

+359 2 817 321; + 359 2 817 322

Адрес

1592 София, ул. Мюнхен № 8

Email

c@bg-partners.net

Изпратете ни съобщение

За търговски въпроси на:
s@bg-partners.net или a.s@bg-partners.net

За технически въпроси на:
c@bg-partners.net или t.s@bg-partners.net

За счетоводни въпроси на:
a@bg-partners.net

За въпроси към ръководството на дружеството на:
c.a@bg-partners.net